Το διάστημα είναι το νέο σύνορο που αναμένεται να εκκινήσει μεγάλες μεταβολές στην σκέψη μας, στην ζωή μας, και στις κοινωνικές μας δομές. Επεκτείνοντας τα όρια που μας θέτει ο πλανήτης μας, και ξεφεύγοντας από την ατμόσφαιρα και το βαρυτικό του πεδίο, η «ελευθερία» ως λέξη πρέπει να επαναπροσδιοριστεί! Αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση! Τώρα έχουμε τη γνώση και την εμπειρία για να αρχίσουμε πλέον κάπως να κατανοούμε τις δυνατότητες αυτής της προσπάθειας.

Για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο, που είναι να εξελιχθούμε σε ένα διαπλανητικό και διαγαλαξιακό είδος, ελεύθερα κινούμενο μέσα στον χωρόχρονο, χρειαζόμαστε πολύ δουλειά ακόμη πριν απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό μας. Ωστόσο, έχουμε ήδη αναπτύξει επαρκή τεχνολογικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να επεκτείνουμε τη σφαίρα της αντίληψής μας και να γευτούμε λίγη από αυτή την ελευθερία. Ο ρυθμός τεχνολογικής ανάπτυξής μας αυξάνεται γρήγορα και δημιουργεί νέα οράματα.

Για να προωθήσουμε τους εαυτούς μας στο επίπεδο εκείνο που θα είμαστε πλέον ένα αληθινό διαπλανητικό και διαγαλαξιακό είδος, πρέπει πρώτα να επανεκτιμήσουμε την παρούσα κατάστασή μας και την ηθική τοποθέτησή μας σε σχέση με τον πλανήτη μας. Για αυτό όμως χρειαζόμαστε γνώση. Μεταφορά της υπάρχουσας γνώσης μέσω της ενεργού εκπαίδευσης με νέους τρόπους που βελτιώνουν την εμπειρία και την σκέψη, και παραγωγή νέας γνώσης που δημιουργείται κυρίως μέσω της ενεργούς συνεργασίας.

Μπορούμε να μάθουμε να ενεργούμε συνεργατικά εάν παρέχουμε αυτά τα εργαλεία αλληλεπίδρασης, τη σωστή και πυκνή γνώση υποβάθρου, και την υποδομή για να φέρουμε εμάς—τους ανθρώπους—μαζί σε αυτό το ταξίδι σε πραγματικούς νέους κόσμους, που σύντομα θα τους βιώνουμε με τον νου μας και το σώμα μας, όλοι μας. Το διάστημα μπορεί να μας ενώνει επεκτείνοντας τα σύνορα και δείχνοντάς μας τους νέους νόμους του απείρου σύμπαντος, ωστόσο με την σωστή διατύπωση!

Με την Διαστημική έρευνα δεν θα επεκτείνουμε μόνο τα όρια στα οποία μας περιορίζει ο πλανήτης μας, αλλά και αυτά που μας επιβάλει η βιολογία μας και ο εγκέφαλός μας, περιορισμένα και τα δυό να λειτουργούν σε έναν περατό κόσμο με γραμμικό τρόπο. Το διάστημα είναι τάξη και συνύπαρξη, αντίθετα με τον γραμμικό χρόνο που είναι τάξη αλλά σε ακολουθία, καταστρέφοντας την συνύπαρξη. Έτσι, με μια σωστή ερμηνεία του διαστήματος, η έρευνα του διαστήματος θα μας εξαναγκάσει σε μια σημαντική μετατόπιση από τον χώρο της αντιπαράθεσης στον χώρο της συνύπαρξης, προς όφελος της ανθρώπινης φύσης μας!

Η ανθρωπότητα πρέπει να επινοήσει από την αρχή το Διάστημα!