Οι 10 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ μας είναι:

  1. Η αναγνώριση, εκτέλεση έρευνας και εκμετάλλευση νέων συνόρων στις Πλανητικές και Διαστημικές Επιστήμες, καθώς και στο Διάστημα και τις άλλες Τεχνολογίες
  2. Η ανάπτυξη υποδομών για την πραγματοποίηση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παροχή συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος
  3. Η εκπαίδευση και διάδοση πραγματικής γνώσης μέσω εξελιγμένων και συναρπαστικών δραστηριοτήτων και διοργάνωσης εθνικών και διεθνών διαγωνισμών
  4. Η αναζήτηση της καινοτομίας και η προώθηση της διεθνώς μέσω συνεργασίας και συνεργατικών δραστηριοτήτων με άλλους οργανισμούς
  5. Η εφαρμογή των διεπιστημονικών και διατομεακών εννοιών στην εξερεύνηση του διαστήματος και η αναζήτηση νέων τρόπων για την βελτίωση και ολοκλήρωση περαιτέρω μεταξύ επιστημονικών κλάδων
  6. Η σύνταξη και δημοσίευση χαρτών πορείας (roadmaps) και λευκών βίβλων (white papers) και η δράση του Σωματείου μας ως διεπαφή που θα επιτρέπει σε διάφορους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαστημική έρευνα
  7. Η ενεργή συνεργασία με άλλους οργανισμούς για να βελτιωθούν περαιτέρω η διάδοση και η συνέργειες της γνώσης
  8. Η εμπλοκή της νέας γενιάς στη διαστημική έρευνα και η προώθηση της σταδιοδρομίας των νέων σε θέματα STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) και η υποστήριξη τους στη δημιουργία συνεργατικών ομάδων
  9. Η ανάπτυξη και δημιουργία υποδομής υλικού και λογισμικού για την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με το διάστημα και τη διάδοσή τους μέσω ανοιχτών σύγχρονων ψηφιακών διεπαφών
  10. Η δημιουργία βιομηχανικών και τεχνολογικών πάρκων και όλο το σχετικό υπόβαθρο για να βοηθηθούν οι νεοσύστατες και ερευνητικές ομάδες και να εδραιωθούν στον τομέα της διαστημικής έρευνας και τεχνολογίας