Το “STELLAR DISCOVERIES” είναι ένα ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Επιστημονικό, Τεχνολογικό, Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο για την εξερεύνηση του διαστήματος και την διαχείριση όλης της πληροφορίας (software development, data processing) και του υλισμικού (Hardware development) που προκύπτουν από αυτήν.

Έχει ως βασικό σκοπό την έρευνα για την εξερεύνηση του διαστήματος, την διαχείριση αυτού και την εκπαίδευση σχετικά με αυτά. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Σωματείου είναι:

 • Η επιστημονική έρευνα σχετικά με την εξερεύνηση του διαστήματος, με συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά, και Διεθνή προγράμματα.
 • Η ανάληψη δράσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου, των επιστημόνων – ερευνητών και των πολιτών ώστε να προωθηθεί η έρευνα σχετικά με την εξερεύνηση του διαστήματος.
 • Η παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και υποστήριξη προς τρίτους για στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών διαχείριση όλης της πληροφορίας (software development, data processing) και του υλισμικού (Hardware development)στα πλαίσια της εξερεύνησης και διαχείρισης του διαστήματος.
 • Η αναζήτηση καινοτομίας μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης.
 • Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ελλάδα και εξωτερικό στην περιοχή των πλανητικών επιστημών, αστροχημείας, Αστροβιολογίας και σχετικών τεχνολογιών.
 • Η διάχυση της γνώσης μέσω της ανάπτυξης και υποστήριξης «Επιστημονικών Σχολείων», «Εργαστηρίων», «Ομιλιών» κ.λπ.
 • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων διαγωνισμών διάχυσης της γνώσης που αφορούν την εξερεύνηση και χρήση του διαστήματος, καθώς και των σχετικών τεχνολογιών, ή η συμμετοχή σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από άλλους, εντός και εκτός της χώρας.
 • Η ανάληψη δράσεων, ερευνητικών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και διαχείρισης αυτών που θα υλοποιούνται σε συνεργασία με αξιόπιστους συνεργαζόμενους φορείς.
 • Η σύνταξη “οδικών χαρτών” (roadmaps), “λευκών βίβλων” (white papers), και στατιστικών για την έρευνα του διαστήματος στην Ελλάδα, για ίδιους σκοπούς ή σαν
  υπηρεσία προς τρίτους, ιδιώτες, κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδρύματα, κλπ.
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες ή και η δημιουργία ερευνητικών ομάδων και επιστημονικών δικτύων διαφόρων ειδικοτήτων.
 • Η συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Η συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
 • Η συνεργασία με ξένους επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς ή η αντιπροσώπευση αυτών εντός Ελλάδος, μέσα στα πλαίσια συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας.
 • Η δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού πολυμέσων και τρισδιάστατης απεικόνισης και εμπειρίας, διαδικτυακών ιστοτόπων (sites, portals) καθώς και έντυπου
  πληροφοριακού υλικού για ίδιους σκοπούς ή για τρίτους, την φιλοξενία και διαχείριση αυτών για την προβολή του έργου των φορέων αυτών.
 • Η ίδρυση και διαχείριση εργαστηρίων για την ανάλυση και χαρακτηρισμό υλικών, και την σύνθεση εκθέσεων για χρήση από τρίτους, που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 • Η συλλογή, διαχείριση, προβολή και έκθεση αρχειακού υλικού, ψηφιακού, έντυπου, υλισμικού, πετρωμάτων, ορυκτών, μετεωριτών και άλλου σχετικού υλικού, στα πλαίσια λειτουργίας ενός μουσείου ή σε συνεργασία με υπάρχοντα μουσεία.
 • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων (για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες) σε διαστημικά θέματα και γενικότερα στους κλάδους που περιέχονται στο STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
 • Η δημιουργία και ενίσχυση μαθητικών, φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς robotics και γενικότερα του STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) προσφέροντας κοινωνικό έργο.
 • Η δημιουργία νεανικών ομάδων με την δυνατότητα ένταξης σε αυτές μαθητών, φοιτητών για τη συμμετοχή και διενέργεια επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξη τεχνικών και τεχνολογικών οργάνων, μεθόδων και μηχανών, π.χ. μικρο-δορυφόρων, αναλυτικών οργάνων κλπ.
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικών ομάδων σε σχετικά διαστημικά θέματα για την εκπαίδευση πολιτών – ενδιαφερομένων στα πλαίσια της «δια βίου μάθησης».
 • Η ανάπτυξη και η υποστήριξη τεχνολογιών (software development, data processing, hardware development) που αναφέρονται ή έχουν σαν βάση υλισμικό τύπου drone ή UAV (Unmanned Aerial Vehicle – μη επανδρωμένα αεροσκάφη), balloons, Cubesats, cuberobots, cublanders, submarines, rovers και άλλων τεχνολογιών που περιλαμβάνουν πλατφόρμες κίνησης, πτήσης, κατάδυσης, πλοήγησης, αλλά και άλλων ρομποτικών συστημάτων. Ομοίως για την ανάπτυξη τεχνολογιών αισθητήρων και συστημάτων ελέγχου.
 • Η ανάπτυξη και η υποστήριξη έξυπνων υπολογιστικών συστημάτων που περιλαμβάνουν τεχνητή ευφυΐα ή νοημοσύνη (AI– Artificial Intelligence) όπως τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), κβαντική υπολογιστική (quantum computing) και την μηχανική μάθηση (machine learning).
 • Η ανάπτυξη και η υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού και υλισμικού στα πλαίσια τεχνολογιών του IoT (Internet of Things) και του Μ2Μ (Machine to Machine), αλλά και αυτών που σχετίζονται με μεγάλες βάσεις δεδομένων και συστήματα νέφους (big data, cloud storage, cloud processing and computing) καθώς και ασφάλειας της πληροφορίας τεχνολογίας π.χ. blockchain.
 • Η διεξαγωγή ερευνητικών, δειγματοληπτικών, επιστημονικών αποστολών στην Ελλάδα και εξωτερικό, π.χ. ΑΤΑΚΑΜΑ Χιλής, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, Σαντορίνη, Νίσυρο, Μήλο κτλ.
 • Η δημιουργία βιομηχανικών – τεχνολογικών πάρκων (HUBs) για νεοφυείς επιχειρήσεις (STARTUPS), ερευνητικών ομάδων, κλπ. που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος.
 • Η διερεύνηση του συνόλου των νόμων που διέπουν τον ουράνιο χώρο της γης, των πλανητών και των φυσικών δορυφόρων αυτών του ηλιακού συστήματος, αλλά και του χώρου μεταξύ αυτών. Η συνδρομή στην διαμόρφωση υπαρχόντων και νέων νόμων και την εφαρμογής αυτών καθώς αναπτύσσεται η εξερεύνηση και χρήση όλων των ουράνιων σωμάτων του Ηλιακού συστήματος αλλά και του χώρου μεταξύ αυτών.
 • Η διερεύνηση εκείνων των κανόνων που θα εξασφαλίσουν την προστασία του διαστημικού χώρου και όλων των ουράνιων σωμάτων καθώς και την ηθική και βιώσιμη χρήση αυτών, μειώνοντας την πιθανότητα επιμόλυνσης διαφορετικών διαστημικών περιβαλλόντων και κόσμων.
 • Η διερεύνηση της σχέσης του διαστήματος και των ουράνιων σωμάτων σε σχέση με την ανθρώπινη διανόηση και εμπειρική κατανόηση της ύλης και των φαινομένων του διαστήματος, της ζωής σε αυτό, και της έκφρασης της ανθρώπινης φύσης, μέσω του λόγου, της λογικής σκέψης, της θρησκείας, της παιδείας, και της καλλιτεχνικής έμπνευσης.
 • Η έρευνα για επιτόπια εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, ISRU (In Situ Resource Utilisation) που περιλαμβάνουν:
  • Τεχνολογία και επιστήμη ηλεκτροκινητικής (Electrokinetics) για την διαχείριση νερού, παραγωγή οξυγόνου, θέρμανση υπεδάφους, παραγωγή ενέργειας από καύσιμο υδρογόνο – χρήση UV ακτινοβολίας από solar panels (sustainability).
  • Ανάπτυξη και Παραγωγή οξυγόνου (Oxygen farming) για ανάκτηση οξυγόνου από ρηγόλιθο (έδαφος στην Σελήνη, Άρη).
  • Σύνθεση ανάλογων εδαφών και πετρωμάτων (Simulants) για πειραματισμούς επί της γης.
  • Αρχιτεκτονική του διαστήματος (Space architecture) για οργάνωση εγκαταστάσεων, διαστημικών κατοικιών και χώρων εργασίας και πειραματισμού, αλλά και εγκαταστάσεων αξιοποίησης και μεταποίησης πρώτων υλών και παραγωγή η αποθήκευση ενέργειας σε ακραία περιβάλλοντα στην γη και σε διαστημικά περιβάλλοντα, όπως σε επιφάνειες πλανητών, ή σε τροχιά, ή στο διάστημα.
  • Δυναμική επικοινωνία μεταξύ μηχανών και συσκευών στο διάστημα (Space Μ2Μ) για αποφάσεις και δράση στο πεδίο (decisions and action taking on the spot).
  • Εκπαίδευση εργαζομένων και αστροναυτών μέσω Αυξημένης πραγματικότητας (Augmented reality) και παιχνιδοποίησης (gamification) σε συνθήκες διαστήματος και εκμάθηση του χώρου πριν πάνε εκεί για εργασία.